Corona: Statlig lånegaranti för små och medelstora företag (hotell)

CoronaFör att stötta näringslivet under coronakrisen presenterade den svenska regeringen i mars en lånegaranti som ska göra det enklare för små och medelstora företag såsom hotell att beviljas lån. Staten går in som garant för upp till 70% av eventuell låneförlust, vilket gör att banker och andra kreditinstitut känner sig säkrare när de gör sin kreditbedömning.

Åtgärden sker i form av projektet Företagsakuten, en generellt inriktat kreditgarantiinsats med en garantiram på 100 miljarder kronor.

Viktigt: Ansökan går bara att göra fram till den 31 december 2020. Regeringen har fortfarande in meddelat om de avser att förlänga möjligheten även efter detta datum, med tanke på att Covid19 (SARS-CoV-2) pandemin fortfarande inte är över.

 

Ansöker jag om pengar från regeringen?

Nej, du ansöker om lånet hos en bank eller kreditinstitut som ger företagslån. Det är inte regeringen som lånar ut pengar, utan de fungerar bara som garant för lånet.

En långivare som vill delta i programmet skriver på ett garantiavtal med Riksgäldskontoret, och förbinder sig bland annat att betala en riskbaserat garantiavgift till Riksgäldskontoret. Hur stor avgiften är varierar beroende på låntagarens riskklass.

Vad innebär det att staten går in som garant för ett lån?

I praktiken innebär det att långivaren kan rikta betalningsanspråk mot staten om låntagaren inte betalar tillbaka sitt lån enligt avtalet. Staten ersätter långivaren med upp till 70% av den förlust som uppstår på det lån som garantin avser.

Har några lån redan beviljats?

Ja, den 30 oktober 2020 uppgick antalet beviljade lån inom ramverket för Företagsakuten till 672 stycken. Det sammanlagda lånebeloppet var 2,4 miljarder kronor.

Vad är syftet med företagsakuten?

Att göra det lättare för företag att få lånefinansiering och undvika nedläggning och konkurser till följd av likviditetsproblem.

Var går gränsen mellan medelstort och stort företag?

Företagsakuten riktar sig i första hand till små och medelstora företag, men det finns inte någon formell gräns för hur litet ett företag måste vara för att kunna få den här typen av lån. Det saknas alltså formell begränsning på företagsstorlek för programmet.

Hur mycket kan man låna?

Detta beror på den kreditbedömning som långivaren gör.

Regeringen har föreslagit en begränsning på 75 miljoner kronor per låntagare, men har samtidigt sagt att Riksgäldskontoret kan bevilja undantag från det taket.

Kan mitt företag få uppskov på räntan?

Låntagaren får uppskov på räntan under de första 12 månaderna av lånetiden. Detta innebär inte att lånet är räntefritt, utan bara att man får uppskov med att betala in räntan.

Kan mitt företag få uppskov med amorteringarna?

Lånet har inte något amorteringskrav under de första 12 månaderna.

Låntagaren kan dessutom begära att inte heller vara skyldig att amortera på andra, befintliga lån hos den bank eller det kreditinstitut som ger ut lånet med kreditgaranti under den tid som kreditgarantin gäller. Däremot måste givetvis slutlikviden betalas senast på förfallodagen.

Är det tillåtet med så kallade amorteringsfria lån inom denna åtgärd?

Ja, lånet kan vara amorteringsfritt under lånets hela löptid om långivaren godkänner detta. Då betalar långivaren istället slutlikviden i klump senast på förfallodagen.

Var kan jag få mer information?

För mer information, besök Riksgäldens webbsajt.
https://www.riksgalden.se/sv/var-verksamhet/garantier-och-lan/foretagsakuten-garantiprogram-for-foretag/

Vi rekommenderar vmycket starkt att du dubbelkollar all information med Riksgälden innan du fattar något beslut, och inte förlitar dig på informationen i denna artikel.