Synskadade gäster

Punktskrift

Många allvarligt synskadade kan läsa punktskrift. Det är därför bra att integrera punktskrift på olika vis. Informationstavlor och hissknappar kan till exempel ha punktskrift i anslutning till den vanliga texten. Ha gärna ett faktablad i punktskrift vid receptionen.

På de flesta hotellrum finns idag en broschyr, pärm eller liknande med information om allt möjligt som rör hotellvistelsen; allt från tider för in- och utcheckning till telefonnummer till receptionen och en meny från hotellrestaurangen. Det är väldigt bra om denna information också finns tillgänglig i punktskrift.

Tal, syntetiskt tal och syntolkning

punktskriftViktig information bör meddelas i tal och inte endast i skrift. Säkerställ att all personal är införstådd med detta, inte bara de som arbetar i receptionen.

Det är fortfarande ovanligt med syntolkning på svenska hotell, men Scandic Anglais i Stockholm är ett av de hotell som infört syntolkning som en del av sitt arbete för ökad tillgänglighet. Ljudinspelningar berättar för gästerna vilka konstverk som sitter i hotellet, var nödutgångarna finns, och information om kvällens middag.

Genom att testa nya produkter vill vi fortsätta att driva utvecklingen inom tillgänglighet på hotell. Vi är övertygade om att syntolkningen kommer att underlätta för synskadade. Nu återstår att se hur flitigt den används,” säger Magnus Berglund som är ansvarig för tillgänglighetsfrågor hos Scandic.

Välkomna ledarhundar

Var tydlig med att ledarhundar är välkomna på hotellet.

Informera personalen om vad en ledarhund är, hur man ser när den är i arbetsläge och att man inte får störa en ledarhund som arbetar.

synskadadSe till att all personal vet vilka regler som gäller för ledarhundar, så att inga missförstånd uppstår. När en synskadad person med ledarhund besöker restauranger får, enligt Livsmedelsverket, ledarhunden tas med in i lokalen om verksamhetsföreståndaren ger sitt medgivande. Om du som verksamhetschef vill tillåta ledarhundar i hotellets restaurang kan du alltså göra det utan att det strider mot Livsmedelsverkets regler. Om du vill ge ett generellt medgivande, säkerställ att all personal på hotellet vet om att ledarhundar är tillåtna i restaurangen så att det är tydligt vilka regler som gäller. Komplettera gärna med skyltar i entrén till restaurangen, både i vanlig text och i punktskrift, som meddelar att ledarhundar är välkomna.

Med tanke på allergiker kan det vara bra att ha vissa gästrum i hotellet som hålls helt fria från pälsdjur. På vissa hotell har man löst det genom att välja ut vissa rum som har anpassats särskilt för att gäster, både synskadade och andra, ska kunna ha med sig hundar och andra små husdjur. Där finns till exempel vattenskål och matskål redan när hotellgästen anländer, och golvet är av ett material som inte repas av hundklor. Det kan också finnas tips och information om trevliga ställen i omgivningen dit man kan gå på promenad med sin hund.

På andra hotell har man gjort tvärt om och iordningställt särskilda rum för allergiker där djur är förbjudna och där man även tar särskild hänsyn vad gäller användning av doftande rengöringsprodukter, blomsterarrangemang och annat som allergiker kan reagera på.

Utrymning

Det är viktigt att alla som vistas i hotellet kan nå en nödutgång snabbt vid utrymning, även de som är synskadade eller har någon annan funktionsnedsättning. Tänk på att ett litet hinder som en person upplever som insignifikant kan ställa till stora problem för en annan individ. Det är därför mycket viktigt att man följer de lagar och regler som finns för utrymningsvägar och nödutgångar. En kartong med förbrukningsmaterial som tillfälligt placerats framför en nödutgång av städpersonalen är kanske inte något hinder för dig, men för en person som inte kan se kartongen kan den försvåra utrymningen – särskilt i en stressad situation.

Det ska vara enkelt att förstå hur man öppnar nödutgångarna om de är stängda. Skyltning bör göras med både vanlig skrift och punktskrift. Stora och tydliga symboler är ofta att föredra framför långrandiga textinstruktioner.

Vid utrymning bör viktig information ges även i ljudform, till exempel genom ett högtalarsystem.

Ha gärna som rutin att erbjuda synskadade gäster en guidad tur för att i förväg visa var nödutgångarna finns och hur de öppnas.

Underlätta för personer med mildare synskador

Att vara synskadad behöver inte innebära att man är helt blind. Det finns gott om personer som är synskadade med ändå har viss synförmåga kvar. Det finns mycket man kan göra för att underlätta för dessa personer.

Här är några exempel:

  • Ha ett utbud av engångslinser av olika styrkor tillgängliga i hotellet.  Linser kan köpas billigt online från webbsidor såsom linser.com så det behöver inte kosta mycket att köpa ett antal olika paket.  Att ha olika styrkor är viktigt så att gästen kan få ett par linser av den styrka de behöver eller i värsta fall en mycket närliggande styrka. Att använda linser av fel styrka kan vara skadligt.
  • Viktiga skyltar ska vara stora och tydliga. Skriv ut orden med stora bokstäver, välj ett tydligt typsnitt och se till att det är hög kontrast mellan text och bakgrund. Undvik grafiska och konstnärliga finesser som gör texten svårare att tyda för den som har en synnedsättning. En rörig bakgrund kan till exempel göra det svårare att särskilja bokstäverna, och ljus text mot vit bakgrund kan vara svår att upptäcka för den som inte har bra syn.
  • Viktiga skyltar ska sitta i lämplig höjd så att man kan gå nära och läsa vid behov. Det är också bra om de inte är blockerade av hinder framför sig som gör det omöjligt att komma nära.
  • Viktiga skyltar kan behöva få särskild belysning. Detta är extra viktigt om hotellet eller vissa delar av hotellet har dämpad belysning nattetid.
  • Följ de lagar och regler som gäller för skyltning av nödutgångar.
  • Höjdskillnader i golvet bör märkas ut tydligt för att förhindra fallolyckor.
  • Skapa inte onödiga hinder i korridorer och liknande genomgångsområden genom att ställa ut konstverk, blomsterarrangemang, broschyrställ etcetera på golvet. Var särskilt uppmärksam på att inte placera något mot väggen vid en dörröppning som tillåts sticka ut och ta en del av dörröppningen i anspråk.

Personalen

Låt personal, ledningsgrupp och styrelse delta i informationsträffar rörande funktionsvariationer och bemötande. Det är viktigt att alla deltar, inte bara särskilt utvalda nyckelpersoner. En bra början kan vara att kontakta Synskadades Riksförbund för tips på fortbildningslösningar för personalen.