Copy trading

Har du någonsin önskat att du kunde kopiera någon annan bättre handlare och dra nytta av deras erfarenhet och skicklighet? Om du ägnar dig åt handel över internet (t ex forexhandel, aktiehandel eller derivathandel) kan du åstadkomma detta genom copy trading (kopieringshandel).

Copy trading innebär att du överlåter kontrollen för en del av ditt handelskonto och väljer ut en annan handlare vars agerande kommer att kopieras in i din portfölj. Inom copy trading världen är du då en follower (följare) medan den du kopierar är en master (mästare).

Det finns idag mjukvaruprogram och handelsplattformar med väldigt bra stöd för copy trading, så att du kan automatisera det så långt som möjligt. En fördel med automatisering är att kopieringen han utföras blixtsnabbt. Skulle du själv behöva sitta och kolla vad en annan handlare gör, fatta beslut om att kopiera transaktionen, och sedan manuellt lägga en order, skulle det ta lång tid och kursen kan ha hunnit ändras mycket innan du kommer till skott. Detta är inte ett stor problem för långsiktiga investeringar som du planerar att sitta med länge, däremot kan varje sekund spela roll när man ägnar sig åt daytrading.

Vissa handelsplattformar erbjuder inbyggda verktyg för copy trading  och för andra handelsplattformar behöver du använda dig av mjukvara från ett tredje part för att genomföra copy trading.

copy trading trader

Måste jag riskera lika mycket pengar som den jag följer?

Exakt hur mycket du kan justera inställningarna för din copy trading beror på vilken plattform och mjukvara du använder för din copy trading. Det finns lösningar som fungerar för den som bara vill riskera små belopp utan att för den skull behöva följa enbart andra mikrohandlare. Hur mycket flexibilitet du kommer att ha som följare är en punkt som är viktig att kolla upp i förväg, innan du väljer var någonstans du vill ägna dig åt copy trading.

Kan man ägna sig åt copy trading på MT4?

Ja, det går utmärkt att ägna sig åt copy trading på den välkända handelsplattformen MetaTrader 4 (MT4).

På MT4 är du inte bunden till att enbart följa handlare som har konto hos samma mäklare som du, utan det går även att välja att följa handlare som kommer till MT4 via andra mäklare. Utbudet av handlare att följa är därför mycket stort och varierat.

Är copy trading tillgängligt för cryptocurrency trading?

Ja, det är det. Att du handlar med kryptovaluta innebär inte att du måste avstå från copy trading. Du kan till exempel ta en titt på Coinbase och Binance och se hur du gillar deras stöd för copy trading.

Att använda sig av copy trading för att diversifiera portföljen

Vi vet alla att diversifiering är viktigt för att minska riskerna med investeringar och spekulationshandel, men det är enkelt att fastna i gamla hjulspår och inte riktigt få till en så hög grad av diversifiering som man borde. Vi har alla våra preferenser och känner oss bekväma inom vissa områden, vilket gör att det vi tycker är en diversifierad portfölj ofta inte fungerar så i praktiken. Det kan till exempel vara så att vår portfölj visserligen innehåller aktier från många olika bolag, men vi har en stark tendens att investera i vissa branscher, vissa typer av bolag, vissa geografiska områden, osv. Blir det någon form av kris eller stora svängningar på ett visst område är risken hög att väldigt många aktiekurser rasar samtidigt, eftersom vi bara skapat en skenbart diversifierad portfölj.

Vad kan man då göra för att förebygga detta? En metod som vissa investerare använder sig av är att allokera en del av portföljen till copy trading, och medvetet välja att följa andra handlare som är framgångsrika och har en solid handelshistorik, men som skiljer sig från hur man själv vanligen handlar. Man väljer helt enkelt handlare med annorlunda inriktning, för att få så vis öka på diversifieringen.