Att vända skutan

hotell vittAtt driva ett hotell som går dåligt och eller med förlust kan vara bland det svåraste man kan tvingas göra som hotellägare. Det kan verka omöjligt att få saker att bli bättre och vad man än gör så verkar fallet bara fortsätta. Allt är dock oftast inte så mörkt som det verkar. Det är oftast möjligt att vända ett hotell som går dåligt och trots att det kan verka omöjligt så är det ofta ganska lätt att få ett hotell att gå bättre. De flesta hotell som går dåligt har ett antal stora problem som går relativt lätt att lösa och som kan ha en dramatisk effekt på resultatet.

När man har rättat till de stora problemen är det dock ofta mycket svårare att optimera driften och få ut maximalt värde ur sitt hotell. Detta är dock ett mindre akut problem och när man har ett hotell som generar vinst kan man sakta försöka identifiera de mindre problem som finns och maximera det värde hotellet producerar.

Det är svårt eller omöjligt för mig att säga varför ett specifikt hotell går med förlust utan att besöka det och granska alla dess delar. I denna artikel kommer jag att fokusera på att ge dig verktyg som kan hjälpa dig att identifiera de problem som just ditt hotell lider av och varför det inte går bättre än det gör.

Det första du måste göra om ditt hotell går dåligt är att sluta tro att det är ett mysterium att det går dåligt eller att det helt enkelt är ekonomin som gör att få reser. Detta är vanligtvis bara en liten del av sanningen och om andra hotell i ditt området går bättre är det bara en ursäkt. De flesta hotell som går dåligt har allvarliga problem som kan rättas till. Om du tycker att ditt hotell inte har några problem så lider du troligen av illusioner. De flesta framgångsrika hotellägare ser ständigt problem i deras hotell och saker som kan förbättras. Det behöver inte vara stora förändringar men det finns alltid områden som kan förbättras.

Det första du bör göra om ditt hotell går dåligt är att lyssna på dina gäster. Ge dem en chans att ge dig sina ärliga åsikter genom ett formulär de kan lämna på hotellrummet. Detta kan ge hjälpsam information som hjälper dig att identifiera problemen som plågar ditt hotell. Du bör också alltid läsa vad som skrivs online och inte ignorera något som skrivs. Kom ihåg att de flesta föredrar att ge positiva kommentarer men de är de negativa som är mest värdefulla. En negativ kommentar motsvarar flera positiva eftersom gäster är mindre troliga att lämna dem. Två kommentarer som berömmer dig och en som ger kritik innebär alltså inte att du inte har ett problem. Om du pratar direkt med dina gäster kommer de oftast undvika att säga något negativt men om du leder dem genom att fråga om det är något som hotellet kan förbättra kan du ofta få värdefull information. Du bör generellt inte fråga dina stamgäster eftersom de som stamgäster troligen är mer positivt inställda än andra och även om dina stamgäster är viktiga så är deras närvaro inte tillräckligt om ditt hotell går dåligt. Du måste göra ditt hotell mer attraktivt för en större kundgrupp.

hotelrumOm ditt hotell går dåligt bör du ifrågasätta allt. Utgå inte från att något fungerar bra. Genom att granska allt kan du inte bara upptäcka varför ditt hotell går dåligt utan också upptäcka områden där det är möjligt att förbättra hotellet ytterligare i framtiden.

Besöka andra hotell i området som går bättre än ditt och se hur deras verksamhet skiljer sig från din. Gör de något du inte gör. Undviker de att göra något du gör. Försök se skillnaderna och om de ger dig några idéer om hur du kan förbättra ditt hotell.

Gå igenom dina siffror för att se hur hög din beläggning är. Detta kommer hjälpa dig att identifiera om ditt största problem är bristande beläggning och intäkter eller om dina kostnader är för höga. Om du inte för statistik över din dagliga beläggning så bör du börja göra det då det kan vara ett mycket hjälpsamt verktyg. Du kan aldrig räkna med en 100%:ig beläggningsgrad. Ditt mål bör istället vara att försöka hålla den över 60% på helårsbasis. Hur hög beläggningsgrad du behöver beror på dina kostnader och hur mycket dina rum kostar. Du måste veta hur hög beläggningsgrad du behöver för att genera en vinst.

Om du har en hög beläggningsgrad så är ditt problem att du har för höga kostnader och måste hitta kostnader som kan skäras ner. En vanlig orsak till detta kan vara alltför höga lån. I detta fall kan det vara svårt att sänka kostnaderna.

I andra fall kan lösning vara så enkel som att omförhandla avtal med eller byta leverantörer och sköta mer arbete själv som nu läggs ut på entreprenad. Kom ihåg att enbart skära i kostnader som inte försämrar kundupplevelsen. Du bör t.ex. inte börja använda sämre billigare råvaror. Hitta istället billigare högkvalitativa alternativ.

fint hotellOm problemet är en låg beläggningsgrad och låga intäkter så måste du vidta steg för att öka beläggningen. Även i detta fall kan det vara bra att eliminera onödiga kostnader. Det finns massvis med saker som du kan göra för att öka beläggningen i ditt hotell. Om du läser fler artiklar på denna sida kan du hitta massvis med idéer. Med detta i åtanke kommer jag här bara att gå igenom ett fåtal sätt som du kan öka beläggningsgraden. Bland det första du kan göra är att pröva hur beläggningsgraden påverkas av att du ändrar ditt pris. Det är att möjligt att ett lägre pris kan genera mer intäkter genom högre beläggning. Det är också möjligt att du kan höja ditt pris utan att det negativt påverkar beläggningsgraden. Om du har en låg beläggning kan det vara värt att utveckla olika rabatter för att försöka locka fler gäster. Se dock till att de rabatterade rummen skiljer sig på något sätt från övriga rum för att motiverande stamgäster att fortsätta betala fullt pris. Du kan t.ex. begränsa hur långt i förväg rabatterade rum kan bokas. Speciella kampanjer för högtider kan också vara en bra ide.

En annan ide är att prata med andra mer framgångsrika hotell och se om de är villiga att skicka gäster till ditt hotell när de är fullsatta. Det kan vara värt att ge dem en kommission på gäster de skickar till ditt hotell.

Har ditt hotell verkligen problem? Det är inte ovanligt bland små hotellägare att de tycker att deras hotell går dåligt trots en relativt bra beläggningsgrad och låga kostnader. Det kan helt enkelt vara så att du har alltför höga förväntningar på ditt hotell. Om du driver ett litet hotell kan du inte förvänta dig att det skall generera en hög vinst som gör det möjligt för dig att leva det högflygande leverne du hoppas på Det finns små hotell som genererar mycket pengar men de flesta gör det inte. Ha inte alltför höga förväntningar och kom ihåg att ditt hotell går inte nödvändigtvis dåligt bara för att det inte lever upp till dina förväntningar.