Lita inte på mäklaren

hotell till saluNär du letar efter ett hotell eller byggnad (som skulle kunna bli ett hotell) att köpa är det mycket viktigt att du kommer ihåg att inte blint lita på mäklaren. Detta är extra viktigt om du skall köpa ett hotell utanför Sverige. Mäklaren vill sälja ett hotell till dig från just hans bestånd och ju dyrare hotell du köper desto mer pengar tjänare han. Detta leder till att mäklaren i värsta fall kan ljuga för dig eller underdriva ett problems omfattning för att lyckas sälja objektet. Även om en mäklare är 100% ärlig så kan det uppstå problem om man litar 100%:igt på honom eller henne. Han kanske har fått fel information från ägarna eller saknar information om något som är viktigt för dig. Kom ihåg att mäklaren säljer hus. Inte ditt dröm hotell så han kan inte veta allt som är viktigt för dig. Något som du tycker är självklart behöver inte vara det för honom. För dig viktiga frågor kan därför lätt överses. Det är därför bäst att du själv tar ansvar för att verifiera allt.

Denna artikel är på inget sätt menad att vanära det arbete svenska mäklare gör. Nästan alla svenska mäklare är ärliga, professionella och följer de branschkoder som har ställts upp för mäklare. Detta är dock inte nödvändigtvis sant i andra länder. I vissa andra länder är regleringen som reglerar mäklare, den information de måste ge köpare etc, mycket mindre utvecklade och det finns också ett större antal länder där mäklarväsendet inte är reglerat alls. Där kan vem som helst agera som mäklare och ta kommission på försäljningar utan att vara bundna av några som helst etiska regler, behöva ha någon försäkring eller dylikt. Många av dessa kan ge ett mycket seriöst intryck. Detta skapar marknader där det finns många oärliga aktörer som gör vad som helst för att sälja hus och tjäna kommissionen. I dessa marknader är det men andra ord extremt viktigt att du gör dina egna inspektioner innan du köper ett objekt. Observera att i länder där det inte finns regler för mäklare finns det ofta inte heller regler för inspektioner. Detta innebär att det är bäst att göra inspektionen själv. Om du väljer att anställa någon för att göra en inspektion skall du aldrig använda dig av någon av de inspektörer som mäklaren föreslår och låt inte mäklaren veta om inspektionen i förväg eller vara med på den för annars kan han försöka påverka dess utgång. Generellt sätt är det dock bäst att försöka göra och inspektera så mycket som möjligt själv.

hotell vittI länder/områden där listningar inte är exklusiva bör du prata med flera mäklare om samma fastighet och fråga samtliga om dess pris. Det är inte ovanligt att mäklarna kommer ge mycket olika pris. För dig som svensk kan detta verkar konstigt men det är i vissa länder inte ovanligt att mäklare kan få stora bonusar om de kan få ett högre pris för huset. Dessa bonusar kan uppgå till 50% av mervärdet eller mer. Detta ger mäklare en anledning att ange ett högre pris om de tror att du har råd att betala det. Mäklarna som ger dig ett lägre pris tenderar därför att vara de mer ärliga.

I många utvecklade lände är det kutym att mäklaren sköter all kommunikation mellan köparen och säljaren. I utvecklingsländer med mindre utvecklade marknader kan det dock vara en bra ide att efter du har inspekterat byggnaden be om att få träffa säljarna öga mot öga och sköta slutförhandlingarna med dig, säljaren och mäklaren närvarande. Om du inte pratar språket bör du även ha en tolk närvarande. Detta hjälper till att skapa en transparent affär där ingen luras.

Innan du köper ett hus i att annat land är det också en bra ide att låta en oberoende advokat granska alla dokument, husets lagfart etc. för att försäkra dig om att du inte får några obehagliga överraskningar. Om det finns tillgängligt i det land du skall köpa ditt hotell i så rekommenderar vi att du köper en titelförsäkring i fall något problem skulle uppstå.

De flesta husaffärer världen över går igenom utan problem och utan att någon blir lurad av en mäklare. Syftet med denna artikel är att visa på några av de skräckscenarier som kan uppstå och vad du kan göra för att undvika dem.