Expandera eller köpa ett andra hotell

Om ditt hotell går bra kan det ofta vara frestande att överväga att köpa ett andra hotell eller att expandera sitt befintliga hotell. Båda alternativen har sina för och nackdelar. Vilket som är bäst beror på din unika situation. I de flesta situation så skulle jag dock rekommendera att du först väljer att expander innan du köper ett nytt hotell. Här nedan kommer jag att berätta lite mer om varför jag rekommenderar detta och vad du skall tänka på när du gör ditt val.

När är det ett bra val att expandera

Att expandera kan vara ett mycket bra val om du har ett lönsamt hotell med en mycket hög beläggning under högsäsongen. Om du fortfarande har relativt mycket lediga kapacitet under högsäsongen trots att du tjänar mycket pengar så skall du inte expandera. I denna situation är det är bättre att köpa ett andra hotell. Om du gör höga vinster men har hög oanvänd kapacitet så är det bäst att vänta tills denna kapacitet är mer utnyttjad innan du expanderar. Ett undantag från denna regel är dock om du regelbundet får förfrågningar om en rum typ som du inte erbjuder. Det skulle t.ex. kunna röra sig om finare sviter. I detta fall kan detta vara mycket bra att expandera för att kunna erbjuda denna typ av rum trots att du har extra kapacitet. Var försiktig med att lägga till billigare rumtyper eftersom detta kan kannibalisera dina nuvarande vinster.

Om du har en hög beläggning under högsäsongen och regelbundet tvingas tacka nej till bokningar p.g.a. att du inte har rum så är det en mycket bra ide att expandera.

Varför det oftast är bättra att expandera än att köpa nytt

Ingen ökad administration

Att driva två hotell get dig som ägare mycket mer jobb än att bara driva ett. Du måste ta hand om den övergripande administration för båda och det finns en risk att du inte har tid att driva båda hotellen lika bra som du drev ditt första och i så fall blir både ditt gamla och ditt nya hotell lidande. Detta kan till vissa del lösas genom att anställa rätt människor till centrala roller men det är fortfarande ett stort problem när man först börjar växa. När man senare har fler hotell, 4-5, så har man lättare att anställa administrativ hjälp som hjälper till att driva alla hotellen. Men detta kan vara svårt att budgetera med bara två hotell.

Inga ökade reklamkostnader

Om du expanderar så kan du öka dina inkomster utan att behöva öka din marknadsföring eller bygga ett gott rykte för ett nytt hotell. Du kan istället bättre dra nytta av de gäster som ditt rykte och din marknadsföring redan lockar.

Du bygger en stabilare bas

Om du expanderar ditt hotell på rätt sätt kan du öka dina inkomster på ett relativt riskfritt sätt. Detta skapar en bättre bas för framtida expansioner. Om du köper ett nytt hotell är det mycket bra om du har råd att genomföra de renovationer du vill göra för att hotellet skall nå den standard du vill även om detta innebär att hotellet går med förlust under ett år eller två. (eller t.o.m. måste stänga under en period så att renovationerna lättare kan genomföras.) Detta är mycket lättare att göra om du har hög stabil inkomst från det andra hotellet. Det gör det lättare att lyckas driva hotell nummer 2 framgångsrikt.