Vintern – En tid med speciella utmaningar

Om du driver ett hotell inne i en stad så påverkas du normalt inte särskilt mycket av vintern eftersom kommunen ofta ansvarar för plogning och parkering ofta är inomhus. Om du å andra sidan driver ett hotell på landet så skapar vinter och snö en rad utmaningar och möjligheter.

Låt oss börja med att titta lite extra på utmaningarna.

Utmaningar

Två av de största utmaningarna som man ställs inför på vintern är skottning och hur man håller sina gäster säkra. En annan viktigt utmaning är hur man bäst utnyttjar sina grönytor på vintern. Skall man låta dem täckas av snö eller skall man skotta upp utrymmen så att de kan användas.

Snöskottning

Man har två val när det kommer till skottning. Man kan endera lägga ut det på entreprenad och ha någon som kommer och skottar eller man kan skötta det själv. Jag rekommenderar i de flesta fall att man tar hand om det själv. En vanlig lösning är t.ex. att vaktmästaren får sköta skottningen. Anledning till att jag ogillar att lägga ut det på entreprenad är att de som skottar då inte har någon skyldighet att behandla dina gäster som du vill att de skall behandlas. Det finns också en högre risk att den som skottar är vårdslös och skadar en bil eller lägger upp fula snöhögar vid hotellet.
Genom att låta din egen personal ta hand om det så har du redan från dag ett kontroll på kvalitén på snöskottningen och dina gästers upplevelser. Du kan se till att snöskottning alltid sker professionellt, alltid är artig mot gästerna och alltid skottar framför de bilar där ägarna har bett om det först. Du riskerar inte att ha gäster som checkar ut och måste och sitta och vänta på att snöröjningen skall komma.

Jag rekommenderar varmt att du använder en snöslunga för att skotta där det är möjligt att göra det. Detta sprider snön över ett större utrymme och skapar inga snödrivor. Det är dock viktigt att även ha handverktyg för att kunna skotta mellan gästernas bilar etc. utan att skada bilarna.

Dina gästers säkerhet

Vintern orsakar en rad säkerhetsrisker som du som hotellägare måste se till eliminera. Att en gäst skadar sig kan leda till ett dåligt rykte och att du måste ersätta gästen för förlorad arbetsinkomst etc. Några av de absolut viktigaste farorna som du måste eliminera inkluderar.

Halka. Det uppstår lätt halka och isfläckar. Detta är särskilt sant på våren och senhösten du snön smälter till vatten som sedan fryser till is igen. När nytt vatten smälter på isen kan det bli extremt halt. Se till att salta eller sanda regelbundet för att undvika skador. Din vaktmästare bör granska alla gångvägar minst två gånger per dag och sanda/salta när så behövs.

Snö på taket. Om du har mycket snö på taket så kan denna ofta lossna i stora stycken och falla ner på gästerna nedanför. Om det rör sig om små stycken kan detta vara mycket irriterande för gästen medan stora stycken kan vara mycket tunga och livshotande. Det är mycket viktigt att regelbundet ta bort snö som har samlats på taket för att undvika olyckor. Det är extra viktigt att göra detta i början på våren. Detta då risken för denna typ av olyckor är som allra störst när snön börjar smälta.

Istappar. Istappar är mycket vackert och idylliskt. Men de kan också vara mycket farliga om de faller på en gäst. Det är därför mycket viktigt att ta bort dessa på alla ytor där de kan falla på gäster. På platser där de inte kan falla på gäster, t.ex. där det finns avspärrade trädgårdar kan de få hänga kvar för att skapa en trevlig atmosfär.

Drunkningar. Om ditt hotell ligger vid ett vattendrag så är det mycket viktigt att du varnar dina gäster om istäcket är tunt samt om det finns några vakar i närheten. Du kan inte ansvara för vad gästerna gör utanför hotellets mark men du bör fortfarande göra vad du kan för att garantera deras säkerhet. Det kan vara en mycket bra ide att inkludera information om vad man gör om man faller i en vak i informationspaketet på rummet.

Möjligheter

Vintern skapar dock inte bara risker. Den skapar även möjligheter och gör det möjligt att locka extra gäster. Ett bra sätt att göra det är genom att erbjuda speciella vinteraktiviteter såsom skidåkning och isfiske. Om det inte finns några bra skidspår i området så kanske du kan prata med kommunen om att skapa ett. Att skapar ett skidspår är varken särskilt svårt eller särskilt dyrt förutsatt att terrängen tillåter det. Vanligtvis behöver man dock inte skapa skid- eller fiskemöjligheter utan man behöver helt enkelt bara marknadsföra de som redan finns på orten för att locka till sig nya gäster. De flesta orter erbjuder ett flertal attraktioner som kan locka gäster att besöka orten på vintern om du bara talar om för dem att de finns där. Det är ditt jobb att upptäcka vad dessa attraktioner är och ta med dem i din marknadsföring.