Synskadade gäster

Punktskrift Många allvarligt synskadade kan läsa punktskrift. Det är därför bra att integrera punktskrift på olika vis. Informationstavlor och hissknappar…